LAWATAN DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN OLEH TIM JAWATANKUASA KECIL PEMERIKSAAN KESELAMATAN SASARAN PENTING (JKPKSP) NEGERI PERAK

Print
Category: Act 2017
Last Updated on 12 December 2017
Written by Administrator Hits: 1659

 LAWATAN DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN OLEH TIM JAWATANKUASA KECIL PEMERIKSAAN KESELAMATAN SASARAN PENTING (JKPKSP) NEGERI PERAK

jkpksp1

jkpksp2 jkpksp3

21 November 2017 - BN Shipyard telah menerima lawatan dan pemeriksaan keselamatan oleh Tim Jawatankuasa Kecil Pemeriksaan Keselamatan Sasaran Penting (JKPKSP) Negeri Perak yang diketuai oleh Encik Norazmi Bin Abdullah selaku Pengarah Keselamatan Kerajaan Negeri Perak.

Kehadiran Tim JKPKSP Negeri Perak ini telah disambut oleh Ketua Jabatan Perkhidmatan Limbungan, Hj. Mohd Nasirruddin Bin Mat Som yang mewakili Pengarah Operasi BN Shipyard.

Lawatan dan pemeriksaan keselamatan ini bertujuan untuk melakukan semakan Borang SP 1 dan Borang JPSP 2/94 Pin. 2015 di samping untuk mengadakan sesi perbincangan dengan pihak Unit Sekuriti BN Shipyard bagi menyentuh perkara-perkara mengenai kepentingan perkhidmatan, kesan kepada negara jika instalasi musnah, sistem keselamatan, keupayaan mengawal instalasi dan perancangan keselamatan untuk masa hadapan serta perancangan kontigensi Syarikat.

Selain itu, Tim JKPKSP Negeri Perak turut melawat ke persekitaran limbungan dengan diiringi oleh Ketua Unit Sekuriti BN Shipyard iaitu Encik Rosman Bin Hj. Ramli, Ketua Jabatan Perkhidmatan Limbungan, Hj. Mohd Nasirruddin Bin Mat Som dan Ketua Jabatan Kualiti, Encik Omar Bin Abdul Rahim.